Historia Parafii pw. NSM w Oksfordzie

Polska parafia w Oksfordzie to jedna z najstarszych parafii polskich w Wielkiej Brytanii. Jej historia rozpoczyna się w latach 40-tych, kiedy to ksiądz Grajnert jako student wydziału prawa rozpoczął odprawianie mszy świętych w jezyku polskim w Campion Hall dla grupy studentów polskich.
W 1947 roku Polacy przeszli do życia cywilnego, a ponieważ wielu z nich nie mogło wrócić do Ojczyzny, osiedlili się w Oksfordzie i okolicach. Spora część zamieszkała w hostelach robotniczych. Dwa z nich powstały przy składnicy wojskowej w Bicester pod Oksfordem. To właśnie Bicester stało się pierwszą siedzibą duszpasterza polskiego, którym zostal ks. kanonik B. Dzudzewicz. Jeden z baraków przeznaczono na kaplicę, w ołtarzu której był obraz Matki Boskiej Bolesnej, przywieziony z Włoch.
Garstce Polaków osiedlonych w Oksfordzie Ojcowie Dominikanie udzielili gościny w swym kościele przy St. Giles. Ks. Dzudzewicz dojeżdżał do Oksfordu, odprawiał Msze Św. i rozpoczął organizowanie życie parafialnego.
W 1949 roku ks. kan. Dzudzewicz objął parafię polską w Wolverhampton, a parafię Bicester-Oksford objął ks. P. Szelfer, który pasterzował rodakom do 1952 roku. W tym samym roku przyjechał do Bicester ks. Alfons Rataj, duszpasterzował i rozwijał życie społeczne, kulturalne i oświatowe.
Starał się, aby młode pokolenie wzrastało i rozwijało się w atmosferze polskiej tradycji. Rodzice wraz z Kapłanem dbali o religijne wychowywanie dzieci i młodzieży, bardzo ważne były nabożeństwa w języku polskim, jak i nauczanie języka polskiego, dlatego od początku organizowano Szkołę Polską, której celem było przekazanie jak najwięcej wiadomości o Ojczyźnie.
Wszystkie uroczystości religijne i narodowe: Opłatek parafialny, Święcone Parafialne, Akademie ku czci Chrystusa Króla, 11-go Listopada, 3-go Maja, Dożynki, zabawy itp. odbywały się w wynajętych salach angielskich.
W związku z likwidacją hosteli robotniczych, kaplica w Bicester została zamknięta w 1977 roku, a obraz Matki Boskiej Bolesnej został oddany księżom Chystusowcom w Londynie. Po zamnknięciu kaplicy w Bicester, siedzibą duszpasterza został Oksford, gdzie ks. Rataj kupił dom z przeznaczeniem na plebanię. Msze święte po polsku nadal były odprawiane w kościele Ojców Dominikanów, z których gościnności korzystaliśmy do maja 2015 roku, kiedy to rozpoczął się remont kaplicy. Od tego czasu Msze Święte niedzielne są odprawiane w kościele St. Anthony of Padua, a w soboty w kościele Corpus Christi.
W 1982 roku, po prawie 30-letnim duszpasterzowaniu rodakom w Oksfordzie i okolicy, ks. kan. Rataj został przeniesiony do osiedla dla emerytów w Ilford Park. W tym samym roku przybył do Oksfordu ks. mgr Walerian Kłyza, objął parafię i zamieszkał w domu zostawionym do jego dyspozycji przez ks. Rataja

Kolejni Duszpasterze Parafii Polskiej w Oksfordzie od 1982 roku :

1982 – 1994 Ks. Walerian Kłyza
1994 – 1995 ks. Jan Wypart
1995 – 1997 ks. Jan Kochaniak
1997 – 2001 ks. Henryk Pilak
2001 – 2002 ks. Zbigniew Frankowski
2002 – 2004 ks. Włodzimierz Skoczeń
2004 – 2006 ks. Mirosław Cukier
2006 do chwili obecnej ks. Krzysztof Pająk

Obecnie na terenie Parafii działają nastepujące organizacje i grupy: Rada Administracyjno-Duszpasterska; Różaniec Rodziców za dzieci; Domowy Kościół; Wspólnota Przyjaciół Oblubieńca; Grupa Modlitwy Wstawienniczej; Schola oraz Liturgiczna Służba Ołtarza. .