Duszpasterz - proboszcz
Ks. Krzysztof Pająk

59 Carlton Road
Summertown
OXFORD
OX2 7SB
tel. (01865) 510354
kom. 07940599540
e-mail: kpajak66@gmail.com