Domowy Kościół- wspólnota dla małżeństw.


Domowy Kościół jest integralną częścią Ruchu Światło-Życie przeznaczoną dla małżeństw. Jest to owoc poszukiwań Założyciela - ks. Franciszka Blachnickiego formacji dla chrześcijan realizujących swe powołanie w małżeństwie. Gdy rozrosły się oazy dla dzieci i młodzieży założyciel szybko odkrył naglącą potrzebę opracowania takiej formacji, która co do formy, treści i duchowości odpowiadałaby potrzebom i możliwościom rodzin. Po spotkaniu z ruchem „Equipes Notre Dame” ks. Franciszek odkrył zbieżność celów i metod. Tam spotkał to, co można nazwać „duchowością małżeńską”. Wykorzystał zatem to doświadczenie przeszczepiając je i dostosowując do gruntu polskiego. W ten sposób w 1973 r. po raz pierwszy w Krościenku nad Dunajcem przeżyły swe 15-dniowe rekolekcje pierwsze małżeństwa.

W naszej parafii istnieją już dwa tzw. kręgi, których członkowie spotykają się raz w miesiącu. Członkowie pogłębiają swoją religijność przez codzienną lekturę Pisma Św. i modlitwę rodzinną i małżeńską, comiesięczny tzw. dialog małżeński oraz coroczne rekolekcje dla całych rodzin, tj. małżonków z dziećmi.

Wiecej informacji na temat Kościoła Domowego w naszej parafii udziela Karolina karolinakazimierzkrol@gmail.com