Dlaczego warto modlić się za swoje dzieci na Różańcu?

Każdy rodzic pragnie, aby jego dziecko było szczęśliwe, skończyło dobrą szkołę, czasem dobre studia, miało dobry zawód, wspaniałą rodzinę, czy też wypełniało inne powołanie. Każdy rodzic pragnie..., ale czy sam jest w stanie zapewnić to swoim „skarbom”? Szukamy znajomości u osób, które mogą jak najwięcej „załatwić”, a tymczasem jest Ktoś, kto może wszystko! Na dodatek pomaga za darmo! On może wszystko, bo jest Wszechmogący! Ta osoba to Bóg.

Sami nie poradzimy sobie z trudnymi faktami, z wszechobecnymi zagrożeniami jakie czyhają na nasze dzieci takimi jak: alkohol, papierosy, kradzieże, zawiść, rozboje, narkotyki, powszechnie dostępna magia i okultyzm, sekty, destrukcja z Internetu, pornografia, skutki aborcji i wiele innych. To smutna rzeczywistość, która istnieje, czy nam się to podoba czy nie. Także żadne pieniądze nie zapewnią dziecku bezpieczeństwa. To potwierdza praktyka. Dodatkowo bardzo często to właśnie my sami – rodzice - z różnych przyczyn stajemy się dla dziecka problemem. Z powodu naszych błędów, braku wiedzy, zaniedbań, grzechów nasze własne dzieci mogą doświadczać zła.
Co zatem możemy zrobić, aby tą Bożą pomoc uzyskać?

Historia powstania Różańca Rodziców

W 2001 roku grupa rodziców z Gdańska, w trakcie rekolekcji Odnowy w Duchu Świętym, na których uświadomiono im te zagadnienia, postanowiła podjąć modlitwę w intencji swoich dzieci na różańcu.
Podjęta modlitwa została oparta na formule Żywego Różańca, gdzie powstają grupy (róże – według tradycyjnego nazewnictwa) składające się z 20 osób, z których każda odmawia w intencji swoich dzieci codziennie jedną dziesiątkę różańca, rozważając przy tym jedną z tajemnic różańcowych.
Gdy po jakimś czasie zaczęły pojawiać się konkretne owoce tej modlitwy, coraz więcej osób chciało przystąpić do takiej modlitwy. Obecnie w całej Polsce (i na świecie) powstają takie róże, a rodzice włączają się do tej modlitwy.

Różaniec Rodziców w naszej parafii

W naszej parafii istnieją obecnie Trzy Róże , w któtych na modlitwie za dzieci jednoczą się rodzice od tych spodziewających się dziecka, do tych, których dzieci same są rodzicami – możesz dołączyc i Ty! Grupa Różańca Rodziców stanowi pewnego rodzaju małą wspólnotę modlitwy, w tej wspólnocie poszczególne intencje stają się wspólne. W ten sposób codziennie za każde z dzieci objętych tą modlitwą odmówiony jest cały różaniec . Każda z osób odmawiając swoją dziesiątkę różańca rozważa sobie przypisaną tajemnicę różańcową. Następnie, poczynając od pierwszej niedzieli miesiąca, kiedy to spotykamy sie w kościele, zmieniamy tajemnicę według porządku, w jakim są ułożone w różańcu. I tak osoba, która odmawiała I radosną przechodzi do II radosnej, w następnym miesiącu do III itd. Po radosnych tajemnicach odmawiamy tajemnice światła, potem bolesne, a następnie chwalebne po czym od nowa radosne itd.

Intencje w których się modlimy:

  • Prosimy o to, aby Bóg w imię ofiary Chrystusa usunął skutki grzechów nas jako rodziców i aby nasze grzechy, przeszłe, ale również obecne nie wpływały negatywnie na nasze dzieci, aby dzieci nasze nie były narażone na skutki naszych grzechów.
  • Prosimy o błogosławieństwo dla naszych dzieci, aby w pełni zaczerpnęły ze skarbca Bożej Miłości.
  • Prosimy o rozszerzanie się tego dzieła modlitwy rodziców w intencjach dzieci, aby jak największa rzesza dzieci otrzymywała od swych rodziców modlitwę i błogosławieństwo!
  • O uzdrowienie przyczyn grzechów, których skutki spotykają nasze dzieci, u rodziców i w środowisku.
  • W intencji Ojca Świętego i Jego intencjach oraz w intencji Kościoła Świętego

Co uzyskujemy z powodu uczestnictwa w takiej róży?

  • Dajemy najpiękniejszy prezent naszym dzieciom - i to codziennie - wszystkie łaski związane z odmawianiem różańca w róży (wiele, wiele łask) - pełniej wypełniamy 4 przykazanie.
  • Pewność, że zawsze, każdego dnia ktoś modli się za moje dzieci, nawet wtedy gdy sam zapomnę - jeśli nikt nie zapomni to codziennie za nasze dzieci odmówiony jest cały różaniec!.
  • Rozwój naszej osobistej modlitwy; często też rodzice podejmują wspólnie modlitwę za dzieci, jest to okazja do rozpoczęcia wspólnej modlitwy w rodzinie, która jest jak najbardziej zalecana i bardzo owocna!